Донецький окружний адміністративний суд

 П О С Т А Н О В А


І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


02 серпня 2012 р.                                                                        Справа № 2а/0570/5165/2012

Донецький окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді - Стирана В.В.,
суддів - Бойка М.І., Зінченка О.В.,
при секретарі - Тютюннику М.О.,
за участю:
представника позивача - Кудицької Н.О.,
представника відповідача - не з'явився,
представник третьої особи 1 - не з'явився,
третя особа 2 - не з'явилася,


розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, Макіївський металургійний технікум, директор Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2, про визнання протиправною бездіяльності у прийнятті рішення про розірвання трудового договору з директором ОСОБА_2 та її звільнення з посади, зобов'язання прийняти рішення,


ВСТАНОВИВ :


Позивач 27 квітня 2012 року звернувся до суду із позовом до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України про визнання протиправною бездіяльності у прийнятті рішення про розірвання трудового договору з директором ОСОБА_2 та її звільнення з посади, зобов'язання прийняти рішення.


Ухвалою суду від 05 червня 2012 року до участі у розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, залучено Макіївський металургійний технікум та директора Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2.


В обґрунтування позову вказав, що 09 квітня 2012 року головою первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Кудицькою Н.О. за участю заступника голови первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Мосіної О.Й. у режимі здійснення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України членом Кабінету Міністрів України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було подано звернення про вимогу розірвати трудовий договір з директором Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2


Звернення було зареєстроване 09 квітня 2012 року з присвоєнням реєстраційного індексу: № 41-К-03 3082/05 П, а також 11 квітня 2012 року звернення набуло реєстраційний індекс № К-13-13 від 11.04.2012 року, присвоєний Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


До теперішнього часу позивачу невідомо про результати розгляду його звернення.
Просила визнати протиправною бездіяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у прийнятті рішення про розірвання трудового договору з директором Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2, звільненні ОСОБА_2 з посади директора Макіївського металургійного технікуму, зобов'язати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України прийняти рішення про розірвання трудового договору з директором Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2, звільнити ОСОБА_2 з посади директора Макіївського металургійного технікуму.


У судовому засіданні представник позивача підтримала позовні вимоги, мотивуючи їх аналогічно викладеному у позовній заяві. Просила позов задовольнити.


Представник відповідача до судового засідання не з'явився, суду надав письмові заперечення, в яких вказав, що у позивача - первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України відсутня правосуб'єктність по відношенню до Макіївського металургійного технікуму, оскільки первинна профспілкова організація Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України не представлена у об'єднаному представницькому органі, який утворюється первинними профспілковими організаціями за наявності на підприємстві декількох таких профспілок у відповідності до ст. 12 КЗпП України та ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».


На даний час регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин здійснюється на підставі колективного договору, укладеного між адміністрацією Макіївського металургійного технікуму та профспілковим комітетом трудового колективу Макіївського металургійного технікуму на 2009-2014 роки, схваленого на конференції трудового колективу (протокол від 24.12.2009 року № 2). Сторонами зазначеного колективного договору є адміністрація Макіївського металургійного технікуму та профспілковий комітет, який відповідно до ст.27 КЗпП України представляє інтереси працівників - членів профспілки Макіївського металургійного технікуму в галузі праці і побуту. Просив у задоволенні позову відмовити.


Представник третьої особи 1 у судове засідання не з'явився, про день і час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки до судового засідання суд не повідомив.


Третя особа 2 у судове засідання не з'явилася, про день і час слухання справи повідомлена належним чином, суду надано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про наступне.


Позивач - юридична особа - первинна профспілкова організація Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України, що підтверджено протоколом установчих зборів Первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України від 21.12.2009 року, свідоцтвом про реєстрацію профспілкової організації від 28.12.2009 року № 59 (протокол № 58 Ради Вільної профспілки освіти і науки України від 28.12.2009 року), довідкою з ЄДРПОУ серія АБ № 212692, виданої 10.02.2010 року.


Відповідач - Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України (МОНмолодьспорт України) є суб'єктом владних повноважень, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, та керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, а також Положенням про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 року № 410/2011.


Згідно пункту 1 Положення МОНмолодьспорт України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.


Основними завданнями МОНмолодьспорту України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту (пункт 3 Положення).


У відповідності до підпункту 30 пункту 4 Положення МОНмолодьспорт України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, призначає та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих і професійно-технічних навчальних закладів.
09.04.2012 року (№ 41-К-03 3082/05 П) позивач звернувся до відповідача стосовно розірвання трудового договору з директором Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2 (реєстраційний індекс № К-13-13 від 11.04.2012 року).


Проте, відповіді на своє звернення позивач не отримав.


Позивач із вказаною бездіяльністю відповідача не погоджується та вважає, що відповідачем порушуються його права, свободи та інтереси, у зв'язку з чим звернувся до суду із даним позовом.

Проблемою даного спору є питання щодо розгляду звернення стосовно звільнення з посади керівника Макіївського металургійного технікуму.


Згідно з частиною 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.


Суд вважає, що відповідачем не доведено правомірність своєї бездіяльності за наступних підстав.


Звільнення з посади керівника вищого навчального закладу, зазначене нормами статті 39 Закону України «Про вищу освіту».


Згідно пункту 4 частини 2 зазначеної статті керівник вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації може бути звільнений з посади власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.


Частиною 1 статті 45 КЗпП України на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».


Так, статтею 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» регламентоване право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, у відповідності до частини 1 якої профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.


Підставою для розірвання трудового договору із директором Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2 позивач зазначає недотримання нею принципів законності та порядку в організації діяльності навчального закладу, чинення систематичних порушень законодавства про працю, про колективні договори та угоди, зокрема: ст.43, ч.3 ст.252 КЗпП України, ст. ст. 9,10 Закону України «Про колективні договори і угоди», норм ст.ст. 10, 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Нормами статті 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання.


У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).


Вказані норми кореспондуються з нормами частини 3 статті 45 КЗпП України.


Отже, із аналізу зазначеного вбачається, що діючим законодавством не передбачене залишення без реагування за будь-яких обставин звернення первинного профспілкового органу про розірвання трудового договору із керівником навчального закладу, а повинно бути розглянуте у обов'язковому порядку.


Суду не надано доказів наявності підстав для зупинення виконання вимоги профспілкового органу про розірвання трудового договору з ОСОБА_2


Також, у своїх письмових запереченнях відповідач посилається на те, що у позивача - первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України відсутня правосуб'єктність по відношенню до Макіївського металургійного технікуму, проте суд вважає вказані доводи необґрунтованими з огляду на наступне.


У відповідності до частини 2 статті 37 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору.


Зазначені норми корелюються з нормами частини 2 статті 12 КЗпП України.


Отже, виходячи із зазначених положень вбачається, що на підприємстві може існувати декілька первинних профспілок, кожна з яких може скористатися правом відмовитися від об'єднання у представницький орган.


Проте, нормами діючого законодавства України, які регламентують правовідносини, що виникли між сторонами, не забороняють первинній профспілковій організації, яка не приймає участі у об'єднаному представницькому органі, звернутися до МОН молодьспорт України стосовно звільнення з посади керівника навчального закладу.


Відповідності до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Таким чином, суд вважає доведеним, що відповідачем не забезпечено, як того вимагає Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 року № 410/2011, належний розгляд звернення позивача, чим виявлено незаконну бездіяльність.


Крім того, позивач просить зобов'язати відповідача зобов'язати відповідача прийняти рішення про розірвання трудового договору з директором Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2, звільнити ОСОБА_2 з посади директора Макіївського металургійного технікуму, однак суд вважає, що ним вибраний невірний спосіб захисту порушених прав, оскільки у судовому засіданні встановлено, що відповідачем взагалі не було розглянуте звернення та прийняте рішення по суті.


З метою поновлення порушеного права відповідача, керуючись ч.2 ст.11 КАС України, відповідно до якої, суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін, в зв'язку з чим, суд, з урахуванням вищевикладеного, вважає, що слід визнати бездіяльність відповідача щодо розгляду звернення позивача неправомірною та зобов'язати розглянути зазначене звернення та прийняти рішення.


Відповідно до ч. 1 ст. 9 зазначеного Кодексу суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


З урахуванням зазначеного, суд частково задовольняє вимоги позову первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України про визнання протиправною бездіяльності у прийнятті рішення про розірвання трудового договору з директором ОСОБА_2 та її звільнення з посади, зобов'язання прийняти рішення.


Розподіл судових витрат у справі здійснюється відповідно статі 94 КАС України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 9, 10, 11, 159, 160, 161, 162, 163 КАС України,
суд,


ПОСТАНОВИВ :


Позов первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, Макіївський металургійний технікум, директор Макіївського металургійного технікуму ОСОБА_2, про визнання протиправною бездіяльності у прийнятті рішення про розірвання трудового договору з директором ОСОБА_2 та її звільнення з посади, зобов'язання прийняти рішення, задовольнити частково.


Визнати неправомірною бездіяльність Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України щодо розгляду звернення первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України від 09.04.2012 року стосовно прийняття рішення про розірвання трудового договору з директором ОСОБА_2 та її звільнення з посади.


Зобов'язати Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України розглянути в межах компетенції звернення первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України від 09.04.2012 року стосовно прийняття рішення про розірвання трудового договору з директором ОСОБА_2 та її звільнення з посади, та прийняти рішення.


У задоволенні інших вимог позову відмовити.


Стягнути з Державного бюджету України на користь первинної профспілкової організації Макіївського металургійного технікуму Вільної профспілки освіти і науки України витрати по сплаті судового збору у розмірі 16 (шістнадцять) грн. 10 коп.


Вступну та резолютивну частини постанови проголошено 02 серпня 2012 року у присутності представника позивача.


Повний текст постанови виготовлений 07 серпня 2012 року.


Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення постанови апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції, або в порядку ч.2 ст.186 КАС України.

Головуючий суддя Стиран В.В.
Судді Зінченко О.В. Бойко М.І.


 

Недостаточно прав для комментирования