Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

м. Жмеринка, вул. Образцова, 6, 23100, (04332) 5-11-20

ПОСТАНОВА

28.08.2013

Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Саландяк О.Я., розглянувши матеріали, що надійшли від територіальної державної інспекції з питань праці у Вінницькій області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, 24.09.1954 р.н, уродженця см. Онахай Заїграївського району республіки Бурятія, паспорт серії АА408047, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешканця та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, працюючого начальником відокремленого підрозділу «Вагонна дільниця ст. Жмеринка»,

заст.41 ч.І КУпАП,-

встановив:

ОСОБА_1 працюючи начальником відокремленого підрозділу «Вагонна дільниця ст. Жмеринка» допустив порушення законодавства про працю, що є його обов»язком, відповідно до ст. 141 КЗпПУ, не виконавши вимоги ст.ст. 250, 251 КЗпП України, внаслідок чого не забезпечив перерахування коштів на рахунок ВПЗУ ВД-2 у розмірах, не менше, ніж 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу, починючи з травня по час складання протоколу, а також допустив порушення тижневого строку розгляду звернення голови ВПЗУ ОСОБА_2 від 03.04.2013 року №149, яке розглянуто лише 21.06.2013 року.

 

Заступником начальника відділу ДІП ОСОБА_3 12.08.2013 року складено протокол №02- 02-29/574, відповідно до якого ОСОБА_1 також інкримінується порушення ст. 249 КЗпПУ, в порушення норм якої останній не забезпечив приміщенням ВПЗУ ВД-2 станом на час вкладання протоколу, та порушення ст.21 КЗпПУ, відповідно до якої при застосуванні контрактної форми трудового договору, яка визначена наказом №325 від 11.03.2003 року не всім працівникам виданий один примірник цього договору, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину не визнав. Надав письмові заперечення, які підтримав. Зокрема відповідно до заперечень, між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та Дорожнім комітетом профспілки укладено колективний договір, під дію якого підпадає вагонна дільниця ст. Жмеринка, яка є структурним підрозділом ДТГО. Оскільки такий договір (угода) із ВПВЗ ст. Жмеринка не укладався, підстав для перерахування коштів на рахунок ВПЗУ ВД-2 на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу не має, оскільки вирішувати самостійно він даного питання не може, а п. 8.14 колективного договору передбачено перерахування коштів профспілковим комітетам із даних питань, вважаючи єдиним належним таким профспілковим комітетом профспілку, з якою укладено договір. Щодо виділення приміщень вказав, що для профспілкового комітету Вільної профспілки дільниці спільно із головою цього комітету ОСОБА_6 створено робочу комісію. Зазначена комісія з участю голови профспілкового комітету провела обстеження приміщень ільниці і зробила висновок, що на даний час, виходячи із технологічних вимог роботи підрозділів дільниці, надати окреме приміщення Вільній профспілці можливості немає. Акт про відсутність приміщень підписаний головою ВПД без зауважень. Щодо звернень профкому ВПД пояснив, що перше звернення щодо надання приміщень профкому надійшло 26 квітня №89 та на нього надано відповідь 29.04.2013 року. Щодо ненадання працівникам дільниці ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 других екземплярів контрактів вказав, що на примірниках контрактів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наявні підписи


працівників про отримання другого примірника, а всі примірники контрактів із ОСОБА_6 направлені йому рекомендованими листами, оскільки останній відмовився від отримання власного примірника. Надав суду докази, на підтвердження своїх заперечень.

Додатково та на запитання суду пояснив, що дійсно є начальником відокремленого підрозділу «Вагонна дільниця ст. Жмеринка», яке не є юридичною особою. Він наділений повноваженнями щодо укладання контрактів із працівниками підприємства. На підприємстві багато років існує первинна профспілкова організація Вагонної дільниці, та ним відповідно до укладеного колективного договору перераховуються кошти у розмірі 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу. Із даною організацією ДТГО «Південно- Західна залізниця» укладено колективний договір, який дійсний до 2021 року. З травня 2013 року на підприємстві утворилась Вільна профспілка Вагонної дільниці ст. Жмеринка та на її рахунки ним кошти у розмірі 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу не вносяться. Ним вжито всіх заходів щодо надання приміщення ВПЗУ ВД-2, створено відповідну комісію, але постійного приміщення виділити на даний час неможливо, про що свідчить акт, тому ним надано дозвіл на проведення зборів та засідань членів ВПЗУ ВД ст. Жмеринка в кабінеті для проведення технічних занять резерву провідників. При наявності іншого вільного приміщення, воно буде запропоноване профспілці. Наявність звернення від 03.04.2013 року №149 та відповідь на нього 21.06.2013 року №1169 із пропуском тижневого строку не спростував. Вказав, що другі примірники контракту вручаються всім працівникам під підпис, а нести відповідальність за те, куди вони його поділи, він не може. Всі вказані в протоколі працівники отримали другі екземпляри контрактів, про що свідчать їхні підписи. Пояснив, що акт перевірки додержання суб»єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов»язкове державне соціальне страхування 02-02-29/1032, складений ОСОБА_7 не оскаржив.

Суд, дослідивши матеріали справи прийшов до висновку, що факти порушення ОСОБА_1, вимог ст. ст. 249, 21 КЗпП України не знайшли свого підтвердження. Зокрема відповідно до ст. 249 КЗпПУ власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, організації. Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки, з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором. Як вбачається із листа від 29.04.2013 року у відповідь на звернення від 23.04.2013 року №89 начальником дільниці ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення зборів та засідань членів ВПЗУ ВД ст. Жмеринка в кабінеті для проведення технічних занять резерву провідників. Іншого приміщення, відповідно до акту від 01.07.2013 року, що підписаний без зауважень ОСОБА_6 на даний час виділити неможливо. Тобто суд прийшов до висновку, що ОСОБА_1 виконано вимоги закону в цій частині, оскільки останній максимально сприяє забезпеченню приміщенням ВПЗУ ВД ст. Жмеринка. Також відповідно до наданих суду копій контрактів № 2476 від 26.12.2008 року із ОСОБА_8, №3760 від 19.09.2011 року із ОСОБА_9, додатковою угодою до контракту із ОСОБА_9, на них містяться підписи вказаних осіб про отримання одного примірника контракту. Щодо ОСОБА_2, то відповідно до наданих документів, останнього наказом від 12.05.2009 року №243 було переведено з начальника пасажирського поїзда на посаду провідника та 13 травня 2009 року укладено контракт №2520, від ознайомлення та підпису про отримання якого він відмовився. Тому копію даного контракту із супровідним листом №647 від 14.05.2009 року останньому направлено рекомендованим листом та отримано 01.06.2009 року, в подальшому додаткові угоди №4432 від 7 травня 2013 року та №2934 від 11 травня 2010 року отримані ним особисто, про що свідчать підписи. До протоколу про адміністративне правопорушення не додано пояснень ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, які б спростували встановлені судом обставини.

Проте судом встановлено порушення ОСОБА_1, який, будучи начальником відокремленого підрозділу «Вагонна дільниця ст. Жмеринка», наділений повноваженнями щодо укладання контрактів із працівниками підприємства, забезпечує виплату одній із існуючих на підприємстві первинній профспілковій організації Вагонної дільниці коштів у розмірі 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу, вимог ст. 141 КЗпП України, відповідно до якого власник або уповноважений ним орган повинен неухильно додержувати законодавства про працю, що виразилось в порушенні ним вимог ст. ст. 250, 251 КЗпП України.

Відповідно до ст. 250 КЗпПУ власники або уповноважені ними органи зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Відповідно до ст. 44 Закону ВР України, від 15.09.1999, № 1045-ХІУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Тобто вказаним законом встановлено мінімальний розмір відрахувань - 0,3 відсотки фонду оплати праці. Більш високий розмір відрахувань може бути передбачений колективним договором. Дана стаття поширюється на всі підприємства, установи, організації, в яких діє первинна профспілкова організація або первинна профспілка, створена працівниками даного підприємства, установи, організації. Первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі. Роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Відповідно до ст.251 КЗпПУ власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

Вина ОСОБА_1 доводиться актом перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов»язкове державне соціальне страхування 02-02-29/1032, складений ОСОБА_7М, його поясненнями, у яких він визнав, що не здійснює перерахувань 0,3 відсотки фонду оплати праці на рахунки однієї із існуючих та створених в очолюваному ним відокремленому структурному підрозділі первинної профспілкової організації на культурно- масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, не спростував порушення строків надання відповіді на звернення профспілки від 03.04.2013 року №149. Суд не може прийняти до уваги твердження бурлаки М.О. про те, що із ВПЗУ ВД ст. Жмеринка не укладено колективний договір, а тому відсутні підстави для перерахування коштів, оскільки колективним договором визначаються лише розміри, що можуть перевищувати мінімальний розмір обов»язкового платежу, в т.ч. і для бюджетних установ, який визначений ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Оцінивши та дослідивши матеріали справи, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан (працюючий), суд вважає, за необхідне визнати його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 41 ч.І КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Керуючись ст. ст. 23, 27, 33, 221, 268, 276, 277, 283, 284, 287, 289, 290 КпАП України, суд,-

постановив:

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41 ч.І КпАП України та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510 (пятсот десять) гривень на користь держави.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області через Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області протягом десяти днів з дня її винесення або на неї може бути внесено подання прокурором в той же строк.

Суддя Саландяк О.Я.


Недостаточно прав для комментирования